Naujienos

Archyvas

BGI Consulting atliko švietimo bendruomenės informacinių poreikių tyrimą

2012 05 10

Lietuvos švietimo bendruomenės informacinių poreikių tyrimas atliktas siekiant nustatyti potencialių švietimo portalo www.emokykla.lt vartotojų informacinius poreikius ir pasiūlyti švietimo portalo emolykla.lt plėtojimo kryptis.

Pagrindinė tyrimo tikslinė grupė – mokytojai, dirbantys ugdymo įstaigose, kurios teikia bendrąjį išsilavinimą. Tyrimo metu organizuotos fokusuotos grupinės diskusijos bei atlikta 1010 mokytojų apklausa. Didžiausias dėmesys skirtas mokytojų informaciniams poreikiams ugdymo turinio kontekste.

Kitos tikslinės grupės, kurių informaciniai poreikiai buvo nagrinėjami naudojant apklausos metodą, buvo mokiniai ir mokinių tėvai. Tyrimo metu iš viso apklausti 267 mokiniai ir 400 tėvų, turinčių mokyklinio amžiaus vaikų.

Tyrime naudoti ir kiti metodai: ekspertinis vertinimas, informacijos, gautos iš švietimo sistemos planuotojų ir vykdytojų analizė, antrinių šaltinių analizė. Taip pat tyrimo metu atlikta Škotijos, Danijos, Šveicarijos ir Naujosios Zelandijos švietimo portalų analizė.

Remiantis atlikta analize, pasiūlyta portalą emokykla.lt plėtoti kaip centrinius šalies bendrojo  ugdymo sistemos skaitmeninių išteklių vartus. Suformuotos dvi portalo vystymo alternatyvos, didesnioji siūlo iš esmės rekonceptualizuoti portalo emokykla.lt informacijos pateikimo ir paieškos sistemą, atsižvelgiant į tai, kad skirtingų tikslinių grupių poreikiai, portalo naudojimo tikslai ir specializuotos informacijos supratimas skiriasi. Tyrimo metu taip pat įvertinti techniniai portalo veikimo ir patogumo naudotojams aspektai bei analizuota portalo valdymo institucinė sistema, pateiktos rekomendacijos, kaip turėtų būti organizuojamas ir valdomas portalas, siekiant pateikti aktualią ir aiškią informaciją šalies švietimo bendruomenei.

Tyrimo rezultatai pristatyti Švietimo ir mokslo ministerijos ir kitų suinteresuotų institucijų atstovams.

Tyrimo užsakovas – Švietimo informacinių technologijų centras.

Su tyrimo ataskaita galite susipažinti e.mokyklos portale.