Naujienos

Archyvas

Atliktas Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtros priemonės vertinimas

2012 07 02

BGI Consulting atliko 2007 – 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto priemonės „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ vertinimą. Atlikto vertinimo tikslas – paspartinti priemonės lėšų įsisavinimą ir rezultatų pasiekimą tikslinėse teritorijose bei įvertinti ES struktūrinės paramos teikimo galimybes pagal analogišką priemonę 2014–2020 metų laikotarpiu.

Vertinimo ataskaitoje pateikta priemonės įgyvendinimo situacijos analizė, išvados dėl tikėtino planuotų rezultatų pasiekimo, taip pat identifikuotos kylančios problemos bei iššūkiai, turintys neigiamos įtakos priemonės įgyvendinimui, įvertintas priemonės potencialas regioninės politikos tikslų kontekste. Vertinimo metu didelis dėmesys skirtas Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtros priemonės tęstinumo 2014 -  2020 metų laikotarpiu analizei ir perspektyvoms.

BGI Consulting birželio 26 dieną atlikto vertinimo rezultatus pristatė renginyje, kurio metu kartu su VRM, Alytaus, Utenos ir Marijampolės regioninių ekonomikos centrų, LR finansų ministerijos atstovais buvo pristatyta priemonės įgyvendinimo eiga, praktiniai priemonės įgyvendinimo pavyzdžiai ir pamokos, urbanistinės plėtros finansavimo perspektyvos 2014-2020 m.

Renginyje dalyvavo vidaus reikalų ministerijos ir kitų ministerijų atstovai, taip pat Seimo, Ministro Pirmininko tarnybos, didžiųjų miestų savivaldybių, augimo centrų ir kitų suinteresuotų institucijų atstovai bei socialiniai ir ekonominiai partneriai.

Vertinimas atliktas LR vidaus reikalų ministerijos užsakymu.