Naujienos

Archyvas

Parengtos rekomendacijos, kaip gerinti savivaldybių kultūros įstaigų paslaugų kokybę

2013 01 25

BGI Consulting Kultūros ministerijoje vykusio savivaldybių kultūros administratorių pasitarimo metu pristatė du 2012 metais atliktus tyrimus.

Kultūros ir kūrybinių paslaugų savivaldybių kultūros įstaigose tyrimo metu atlikta kultūros paslaugų teisinio reglamentavimo analizė bei įvertinta savivaldybių kultūros įstaigų paslaugų kokybė. Vertinti savivaldybių įsteigti kultūros centrai, viešosios bibliotekos ir muziejai. Išanalizuotas įstaigų tinklas, finansavimas bei svarbiausi veiklos rodikliai ir suformuotos rekomendacijos, kaip gerinti savivaldybių kultūros įstaigų paslaugų kokybę. Didžiausias dėmesys rekomendacijose skirtas paslaugų koncentracijai, kultūros įstaigų veiklos orientacijai, finansavimui ir alternatyviems paslaugų teikėjams.

Antras pristatytas tyrimas – viešojo sektoriaus kultūros įstaigų veiklos vertinimo kriterijų nustatymas – skirtas išanalizuoti Lietuvoje ir užsienio šalyse taikomą kultūros įstaigų paslaugų kokybės vertinimo praktiką ir pasiūlyti įstaigų vertinimo kriterijus. Paslaugų kokybės vertinimo kriterijai suformuoti dažniausiems savivaldybėms įsteigtų įstaigų tipams: kultūros centrams, viešosioms bibliotekoms ir muziejams.

BGI Consulting tyrimus atliko bendradarbiaudama su VšĮ KULTUR bei Šilutės ir Zarasų rajonų savivaldybių atstovais. 

Su tyrimų ataskaitomis kviečiame susipažinti Kultūros ministerijos internetiniame puslapyje.

Tyrimų užsakovas – LR kultūros ministerija.