Naujienos

Archyvas

BGI Consulting atliko tiesioginių išmokų kapitalizavimosi žemės kainoje vertinimą

2013 02 07

BGI Consulting atliko tiesioginių išmokų kapitalizavimosi žemės kainoje tyrimą, kurio tikslas - nustatyti tiesioginių išmokų įtaką žemės kainai Lietuvoje, remiantis ilgalaikėmis žemės kainos pokyčių tendencijomis.

Tyrimo metu nustatytos ilgalaikės žemės kainų kitimo tendencijos Lietuvos ir ES lygiu bei nustatytas sąryšis tarp žemės kainos ir tiesioginių išmokų pokyčių. BGI Consulting ekspertai pagal tiesioginės paramos finansinę apimtį ir jos sąryšį su žemės kaina įvertino tiesioginės paramos kapitalizavimosi žemės kainoje lygį.

Tyrimo metu taip pat sudaryta regresinė analizė apskričių bei Lietuvos lygmeniu, leidžianti įvertinti tiesioginių išmokų daromą poveikį žemės kainai, atsižvelgiant į 2014-2020 m. perspektyvas.

Vertinimas atliktas LR Ministro Pirmininko tarnybos ir LR žemės ūkio ministerijos užsakymu.

Vertinimo ataskaita  pateikiama MPT projekto Lietuvos Europos Sąjungos reikalų sistemos efektyvumo didinimas (LESSED) interneto svetainėje.