Naujienos

Archyvas

Atliktas elektroninių paslaugų vertinimas 2012 m.

2013 02 12

BGI Consulting atliko elektroninių paslaugų naudojimo ir pagrindinių viešųjų ir administracinių paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę vertinimą.

Atliekant elektroninių paslaugų naudojimo vertinimą, 2012 m. II ir IV ketvirtį įvykdytos reprezentatyvios Lietuvos gyventojų apklausos. Jų metu nustatyta gyventojų, besilankančių viešųjų institucijų interneto svetainėse, dalis, identifikuotos gyventojams aktualiausios elektroninės viešosios paslaugos, įvertinta jų kokybė. Lyginant elektroninių paslaugų naudojimo 2011 ir 2012 m. tendencijas, galima teigti, kad gyventojų lankymasis viešųjų institucijų interneto svetainėse išaugo. Vis daugiau besilankančiųjų viešųjų institucijų interneto svetainėse, kaip pagrindinę to priežastį nurodo siekį pasinaudoti elektronine paslauga. Vertinant naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis, reikia pastebėti kad 9 elektroninėmis paslaugomis naudojamasi intensyviau, 2 – panašiai kaip ir 2011 m., o vienos paslaugos atžvilgiu naudojimosi intensyvumas sumenko. Elektroninių paslaugų kokybės vertinimas atskleidžia, kad net 6 paslaugų kokybė vertinama santykinai prasčiau nei 2011 m. Gyventojų  naudojimasis elektroninėmis paslaugomis elektroninių valdžios vartų portale bei gyventojų naudojimasis su Lietuvos kultūros paveldu susijusiomis elektroninėmis paslaugomis nuo 2011 m. išaugo.

Atlikus pagrindinių viešųjų ir administracinių paslaugų vertinimą, buvo nustatyti svarbiausi šių paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę rodikliai – visų pagrindinių viešųjų ir administracinių paslaugų, taip pat pagrindinių paslaugų gyventojams, verslui perkėlimo į internetą brandos procentai ir kiti susiję rodikliai. Lyginant su 2011 m., 2012 m. pagrindinių viešųjų ir administracinių paslaugų perkėlimo į internetą brandos procentas išaugo, aukštesniu brandos lygiu nei 2011 m. teikiamos 3 paslaugos. Augo tiek paslaugų gyventojams, tiek paslaugų verslui perkėlimo į elektroninę erdvę brandos procentai, tačiau  paslaugų gyventojams brandos procentas išlieka mažesnis nei paslaugų verslui perkėlimo į elektroninę erdvę brandos procentas. Visos, išskyrus vieną, pagrindinės viešosios ir administracinės paslaugos verslui jau visiškai perkeltos į elektroninę erdvę.

Tyrimas atliktas Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos užsakymu.