Naujienos

Archyvas

Atliekamas žuvininkystės sektoriaus veiksmų programos išankstinis vertinimas

2013 03 05

BGI Consulting atlieka Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos išankstinį vertinimą. Vertinimas apima šias 3 pagrindines užduotis:

• Atlikti žuvininkystės sektoriaus SSGG analizės ir nustatytų poreikių vertinimą;
• Atlikti veiksmų programos strategijos intervencijos logikos, finansinio plano, stebėsenos sistemos rodiklių vertinimą;
• Atlikti įgyvendinimo ir priežiūros mechanizmo vertinimą.

Vertinimo metu bus nustatytas veiksmų programos pagrįstumas, numatytų tikslų, prioritetų ir priemonių tinkamumas sektoriaus poreikių kontekste, finansavimo paskirstymo tinkamumas bei pateiktos rekomendacijos dėl veiksmų programos tobulinimo.

Vertinimas atliekamas LR žemės ūkio ministerijos užsakymu.