Naujienos

Archyvas

BGI Consulting dalyvauja rengiant 2014–2020 m. Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bei 2014–2020 m. Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programas

2014 04 11
BGI Consulting teikia konsultacijas iš Europos Sąjungos (ES) šalių narių ir kaimyninių valstybių atstovų sudarytoms Programavimo darbo grupėms, rengiančioms dvi 2014–2020 m. finansinio periodo bendradarbiavimo per sieną programas: Lietuvos – Lenkijos, finansuojamą pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą, ir Latvijos – Lietuvos – Baltarusijos, finansuojamą pagal Europos kaimynystės instrumentą.

Pagrindinis bendradarbiavimo per sieną tikslas – mažinti neigiamą sienų tarp šalių egzistavimo poveikį (administracines, teisines ir fizines kliūtis), kartu įveikti bendras problemas ir išnaudoti sukauptą regiono potencialą. Bendradarbiavimas skatinamas šalims kartu planuojant ir administruojant programas, taip pat – ruošiant ir įgyvendinant bendrus projektus. Europos kaimynystės instrumento bendradarbiavimo per sieną programomis (kaip Latvijos – Lietuvos – Baltarusijos) siekiama puoselėti glaudžius ES šalių santykius su kaimyninėmis valstybėmis, kartu kuriant bendradarbiavimu paremtą klestėjimo ir geros kaimynystės erdvę. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo bendradarbiavimo per sieną programomis (kaip Lietuvos – Lenkijos) siekiama mažinti skirtumus tarp ES regionų, stiprinti sanglaudą ir skatinti optimalų ekonominį vystymąsi.

BGI Consulting prisideda prie minėtų programų rengimo tokiomis veiklomis, kaip programų teritorijos socioekonominės analizės rengimas, pasiūlymų programų strategijoms ir rodikliams teikimas, programų dokumentų rengimas ir kitos.