Naujienos

Archyvas

BGI Consulting parengė sąnaudų ir naudos analizės metodiką ir modelį, skirtą vertinti investicijų socialinį-ekonominį poveikį

2014 06 10
Sąnaudų ir naudos analizė (SNA) – vienas pagrindinių metodų tinkamai įvertinti planuojamų investicijų alternatyvas, numatyti jų teikiamą finansinę ir ekonominę grąžą ir, remiantis šiais rezultatais, priimti sprendimą dėl projektų atrankos ir finansavimo. Numatoma, kad šio metodo taikymas ateityje plėsis apimdamas naujas sritis ir bus ypač aktualus 2014–2020 m. finansinėje perspektyvoje.

Finansų ministerijos finansuoto ir BGI Consulting kartu su CSIL Milano įgyvendinto projekto tikslas – sukurti geriausia užsienio praktika ir tyrimais grįstą metodiką ir modelį, skirtą Lietuvos viešojo sektoriaus investicijų, finansuojamų ES struktūrinių fondų ir Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšomis, socialinio-ekonominio poveikio vertinimui.

Buvo parengta metodika, išskirtinai orientuota į SNA ekonominės analizės etapo vystymą. Konkrečiau, įgyvendinant projektą atliktos šios veiklos: nustatytas investicinių projektų socialinio-ekonominio poveikio (naudos ir žalos) komponentų (įverčių) sąrašas 13 viešosios politikos sektorių, sąnaudų konversijos koeficientų sąrašas ir jų vertės, instrukcijos ir praktiniai pavyzdžiai dėl naudos ir žalos komponentų (įverčių) bei konversijos koeficientų praktinio taikymo, sukurtas naudos ir žalos komponentų (įverčių) praktinio skaičiavimo ir periodinio atnaujinimo modelis.

Remiantis šio projekto rezultatais BGI Consulting kartu su LR finansų ministerija ir VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra (CPVA) 2014 m. balandžio – gegužės mėnesiais suorganizavo praktinius SNA mokymus „Sąnaudų ir naudos analizės praktiniai mokymai: nuo alternatyvos pasirinkimo iki ekonominės analizės“. Mokymai skirti įvairių Lietuvos institucijų (ministerijų, įgyvendinančių agentūrų ir kitų institucijų), atsakingų už ES struktūrinės paramos ir nacionalinio biudžeto lėšomis finansuojamų investicinių projektų ir programų strateginį planavimą, atranką bei vertinimą, atstovams.  

Mokymai vykdyti keturiomis sesijomis, kuriose dėstytos temos: 

  • „Investicijų projektų (viešojo sektoriaus palyginimo modelių) sąnaudų – naudos analizės rengimo ir vertinimo problematika“ (lektoriai: Andrej Dubovskij ir Linas Jasikevičius (CPVA)),
  • „Sąnaudų ir naudos analizė: pagrindiniai teoriniai ir praktiniai aspektai bei naujovės naujajame finansiniame periode“ (lektorius Davide Sartori (CSIL Milano)),
  • „Sąnaudų ir naudos analizė: ekonominės analizės teoriniai ir praktiniai aspektai – konversijos koeficientai, naudos ir žalos komponentai (įverčiai) ir jų taikymas“ (lektoriai Jonas Jatkauskas, Tomas Mačiekus, Edvinas Bulevičius (BGI Consulting)),
  • „Sąnaudų ir naudos analizė: konversijos koeficientų bei naudos ir žalos komponentų (įverčių) skaičiavimo ir atnaujinimo modelio pristatymas ir praktinis išbandymas“ (lektoriai Tomas Mačiekus, Jonas Jatkauskas (BGI Consulting)).
Parengta sąnaudų ir naudos analizės metodika ir modelis bei įgyvendinti praktiniai mokymai reikšmingai prisideda prie institucinių gebėjimų tobulinimo ir profesionalumo ir padeda Lietuvos institucijoms tinkamai ir efektyviai planuoti ir įgyvendinti 2014–2020 m. finansinės perspektyvos finansuojamas programas.

Projektas įgyvendintas LR Finansų ministerijos ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros užsakymu.