Karjera

Atgal

Darbo pasiūlymai

BGI Consulting plečia savo veiklą ir 2017 m. pirmąjį pusmetį į darbą ketina priimti analitiką (-ę), jaunąjį analitiką (-ę) bei viešųjų pirkimų ir biuro administratorių (-ę). Detalesnė informacija ir reikalavimai kandidatams pateikiami žemiau. 

Susidomėjus, maloniai prašome siųsti savo CV adresu info@bgiconsulting.lt. Šiuo metu ieškome:

ANALITIKO (-ĖS)

 Veiklos pobūdis ir atsakomybės:

 • Kiekybinių ir kokybinių tyrimų metodikos rengimas, organizavimas, vykdymas, rezultatų analizė ir dokumentavimas. Pvz., statistikos analizė, darbas su duomenų bazėmis, anketinėmis apklausomis, interviu vykdymas, fokus grupių įgyvendinimas);
 • Tyrimų ataskaitų bei kitos dokumentacijos (pvz., koncepcijų, pasiūlymų) visapusis rengimas;
 • Tyrimo plano, eigos ir tarpinių rezultatų derinimas su užsakovu, išorinė tyrimų rezultatų komunikacija (pristatymai, diskusijos);
 • Tyrimų projektų koordinavimas, užduočių operacionalizavimas ir delegavimas tyrimo komandai, sprendimų tyrimo einamaisiais klausimais priėmimas.

Reikalavimai kandidatui:

 • Socialinių mokslų krypties magistro laipsnis (politikos mokslai, ekonomika, sociologija ar kt.);
 • 2–3 metų darbo patirtis atliekant analitines tiriamąsias veiklas ir/arba vadovaujant tyrimų / vertinimų projektams;
 • Puikūs rašymo, žodinės komunikacijos ir reprezentacijos gebėjimai lietuvių ir anglų kalbomis;
 • Gebėjimai savarankiškai atlikti sudėtingas analitines / tiriamąsias veiklas, taikyti kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus, formuoti rezultatais pagrįstas išvadas ir rekomendacijas.

Kandidato privalumai:

 • Tematinių viešosios politikos sričių išmanymas (pvz., MTEP politika, investicijų politika, sanglaudos politika, darbo rinka ar kt.);
 • Specifinių tyrimų metodų išmanymas ir gebėjimas juos taikyti;
 • Darbo patirtis dalyvaujant tarptautiniuose tyrimų projektuose ar pan.

BGI Consulting siūlo:

 • Draugišką darbo kolektyvą;
 • Galimybes mokytis ir tobulėti;
 • Lanksčias darbo sąlygas ir formas;
 • Į savarankiškumą ir rezultatus orientuotą veiklos pobūdį;
 • Darbo su Lietuvos ir ES institucijomis galimybę;
 • Konkurencingą atlyginimą.

Jei esi iniciatyvus, kūrybingas, atsakingas į rezultatą orientuotas ir aukščiau paminėtus reikalavimus tenkinantis kandidatas – laukiame tavo CV iki 2017 m. liepos 1 d. adresu info@bgiconsulting.lt. Kartu su CV ir motyvacijos laišku būtų pageidautina gauti vykdyto tyrimo ar kitos akademinės veiklos rezultato pavyzdį, akademines ar darbo santykių rekomendacijas.

JAUNESNIOJO ANALITIKO (-ĖS)
Veiklos pobūdis ir atsakomybės:
 • Pagalba rengiant kiekybinių ir kokybinių tyrimų metodikas, organizuojant tyrimų įgyvendinimą, analizuojant ir dokumentuojant tyrimų rezultatus;
 • Savarankiškas nesudėtingų tiriamųjų veiklų įgyvendinimas ir rezultatų dokumentavimas;
 • Techninių funkcijų vykdant tyrimų ir vertinimų veiklas atlikimas;
 • Kitų, su tiesiogine įmonės veikla susijusių, užduočių įgyvendinimas.
Reikalavimai kandidatui:
 • Socialinių mokslų bakalauro ar magistro laipsnis, gali būti paskutinio kurso studentas (politikos mokslai, ekonomika, sociologija ar kt.);
 • Studijų ar darbo patirtis atliekant analitines, tiriamąsias ir/ar organizacines veiklas;
 • Puikūs rašymo, žodinės komunikacijos ir reprezentacijos gebėjimai lietuvių ir anglų kalbomis;
 • Gebėjimai savarankiškai atlikti analitines / tiriamąsias / organizacines veiklas, planuoti užduočių įgyvendinimą ir rezultatų pateikimą laike.
BGI Consulting siūlo:
 • Draugišką darbo kolektyvą;
 • Galimybes mokytis ir tobulėti;
 • Lanksčias darbo sąlygas ir formas;
 • Į rezultatus orientuotą veiklos pobūdį;
 • Darbo su Lietuvos ir ES institucijomis galimybę;
 • Konkurencingą atlyginimą.
Jei esi iniciatyvus, kūrybingas, atsakingas, į rezultatą orientuotas ir aukščiau paminėtus reikalavimus tenkinantis kandidatas – laukiame tavo CV ir motyvacinio laiško iki 2017 m. birželio 1 d.  adresu info@bgiconsulting.lt. 
 
BIURO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ADMINISTRATORIAUS (-ĖS)

Veiklos pobūdis ir atsakomybės:

 • Įmonės biuro veiklos užtikrinimas;
 • Pasiūlymų viešiesiems pirkimams rengimo organizavimas, atitikties administraciniams reikalavimams užtikrinimas;
 • Bendrosios įmonės raštvedybos tvarkymas;
 • Išorinės įmonės komunikacijos vykdymas ir palaikymas;
 • Įmonės vykdomų konferencijų, seminarų, mokymo renginių organizavimas;
 • Pagalba atliekant einamąsias projektines ar analitines veiklas;

Reikalavimai kandidatui:

 • Socialinių mokslų bakalauro ar magistro laipsnis (gali būti paskutinių kursų studentas(-ė));
 • Projektų valdymo/administravimo, viešųjų pirkimų reglamentavimo, komunikacijos, raštvedybos žinios ir kompetencijos;
 • Puikūs rašymo, žodinės komunikacijos ir reprezentacijos gebėjimai lietuvių ir anglų kalbomis;
 • Puikūs kompiuterinio raštingumo gebėjimai, ypač dirbant su MS Word, MS Excel, MS PowerPoint programomis ir išorinėmis informacinėmis sistemomis;
 • Atsakomybė, orientaciją į rezultatą ir į laiko terminus, kruopštumas, iniciatyva, organizuotumas.

 BGI Consulting siūlo:

 • Draugišką darbo kolektyvą;
 • Galimybes mokytis ir tobulėti;
 • Į rezultatus orientuotą veiklos pobūdį;
 • Darbo su Lietuvos ir ES institucijomis galimybę;
 • Konkurencingą atlyginimą.

 

Jei esi iniciatyvus, kruopštus, atsakingas, į rezultatą orientuotas ir aukščiau paminėtus reikalavimus tenkinantis kandidatas –  iki 2017 m. liepos 1 d. laukiame tavo CV adresu info@bgiconsulting.lt