Karjera

Atgal

Darbo pasiūlymai

BGI Consulting ketina priimti duomenų analitiką ( -ę) bei analitiką (-ę). Detalesnė informacija ir reikalavimai kandidatams pateikiami žemiau. 

Susidomėjus, maloniai prašome siųsti savo CV adresu info@bgiconsulting.lt. Šiuo metu ieškome:

DUOMENŲ ANALITIKO (-ĖS)
Veiklos pobūdis ir atsakomybės:
 • Kiekybinių tyrimų metodikų konceptualizavimas, rengimas ir  vykdymas;
 • Duomenų, duomenų bazių, duomenų objektų kūrimas, tvarkymas, parengimas analizei;
 • Duomenų loginė, matematinė, statistinė analizė, pasitelkiant statistines programas R, VBA,  Microsoft Office™ paketo ar kitas programas;
 • Duomenų ir jų analizės rezultatų vizualizavimas, interpretavimas, dokumentavimas;
 • Išorinė analitinių rezultatų komunikacija (pristatymai, diskusijos).  
 Reikalavimai kandidatui: 
 • Socialinių ar statistikos, matematikos krypčių mokslų magistro laipsnis, gali būti paskutinio kurso studentas (politikos mokslai, ekonomika, sociologija ar kt.);
 • Studijų ar darbo patirtis atliekant analitines, tiriamąsias ir/ar organizacines veiklas;
 • Puikūs rašymo, žodinės komunikacijos ir reprezentacijos gebėjimai lietuvių ir anglų kalbomis;
 • Gebėjimai savarankiškai atlikti analitines / tiriamąsias / organizacines veiklas, planuoti užduočių įgyvendinimą ir rezultatų pateikimą laike. 
 BGI Consulting siūlo:
 • Draugišką darbo kolektyvą;
 • Galimybes mokytis ir tobulėti;
 • Lanksčias darbo sąlygas ir formas;
 • Į rezultatus orientuotą veiklos pobūdį;
 • Darbo su Lietuvos ir ES institucijomis galimybę;
 • Konkurencingą atlyginimą.

Jei esi iniciatyvus, kūrybingas, atsakingas į rezultatą orientuotas ir aukščiau paminėtus reikalavimus tenkinantis kandidatas – laukiame Tavo CV adresu info@bgiconsulting.lt. Kartu su CV ir motyvacijos laišku būtų pageidautina gauti vykdyto tyrimo ar kitos akademinės veiklos rezultato pavyzdį, akademines ar darbo santykių rekomendacijas. 

ANALITIKO (-ĖS)
Veiklos pobūdis ir atsakomybės:
 • Kiekybinių ir kokybinių tyrimų metodikos rengimas, organizavimas, vykdymas, rezultatų analizė ir dokumentavimas. Pvz. statistikos analizė, darbas su duomenų bazėmis, anketinėmis apklausomis, interviu vykdymas, fokus grupių įgyvendinimas;
 • Tyrimų (studijų, vertinimų ir pan.) ataskaitų ar atskirų jų dalių bei kitos dokumentacijos (pvz. koncepcijų, pasiūlymų) visapusis rengimas;
 • Tyrimo plano, eigos ir tarpinių rezultatų derinimas su užsakovu, išorinė tyrimų rezultatų komunikacija (pristatymai, diskusijos);
 • Tyrimų projektų koordinavimas, užduočių operacionalizavimas ir delegavimas tyrimo komandai, sprendimų tyrimo einamaisiais klausimais priėmimas.  
 Reikalavimai kandidatui: 
 • Socialinių mokslų magistro laipsnis (politikos mokslai, ekonomika ar pan.);
 • 2-3 metų darbo patirtis atliekant analitines tiriamąsias veiklas, vadovaujant tyrimų / vertinimų projektams;
 • Puikūs rašymo, žodinės komunikacijos ir reprezentacijos gebėjimai lietuvių ir anglų kalbomis (C2 – privalumas);
 • Gebėjimai savarankiškai atlikti sudėtingas analitines / tiriamąsias veiklas, taikyti kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus, formuoti rezultatais pagrįstas išvadas ir rekomendacijas.
 Kandidato privalumai:
 • Tematinių viešosios politikos sričių išmanymas (MTEP politika, investicijų politika, sanglaudos politika, sektorinės politikos ir kt.);
 • Specifinių tyrimų metodų išmanymas ir gebėjimas juos taikyti;
 • Darbo patirtis dalyvaujant tarptautiniuose tyrimų projektuose ar pan.
 BGI Consulting siūlo:
 • Draugišką darbo kolektyvą;
 • Galimybes mokytis ir tobulėti;
 • Lanksčias darbo sąlygas ir formas;
 • Į rezultatus orientuotą veiklos pobūdį;
 • Darbo su Lietuvos ir ES institucijomis galimybę;
 • Konkurencingą atlyginimą.

Jei esi iniciatyvus, kūrybingas, atsakingas, į rezultatą orientuotas ir aukščiau paminėtus reikalavimus tenkinantis kandidatas – laukiame Tavo CV adresu info@bgiconsulting.lt. Kartu su CV ir motyvacijos laišku būtų pageidautina gauti vykdyto tyrimo ar kitos akademinės veiklos rezultato pavyzdį, akademines ar darbo santykių rekomendacijas.