Karjera

Atgal

Darbo pasiūlymai

BGI Consulting ketina priimti praktikantą (-ę),  jaunesnįjį (-iąją) analitiką (-ę) bei analitiką (-ę). Detalesnė informacija ir reikalavimai kandidatams pateikiami žemiau. 

Susidomėjus, maloniai prašome siųsti savo CV adresu info@bgiconsulting.lt. Šiuo metu ieškome:

PRAKTIKANTO (-ĖS)
Pagrindiniai reikalavimai praktikantui(ei):
 • Pozityvus mąstymas;
 • Gebėjimas savarankiškai rinkti, sisteminti ir analizuoti informaciją;
 • Kruopštumas ir dėmesys detalėms;
 • Orientacija į rezultatą;
 • Atsakingumas;
 • Itin geri įgūdžiai dirbant su MS Office;
 • Puikūs rašymo, žodinės komunikacijos ir reprezentacijos gebėjimai lietuvių ir anglų kalbomis;
 • Potencialas įgyti programinio kodo suvokimo įgūdžius būtų privalumas.
Numatomos veikos sritys ir darbo funkcijos praktikantui (ei):
 • Informacijos ir duomenų rinkimas, sisteminimas, klasifikavimas;
 • Užduočių, susijusių su socialinių-ekonominių, viešosios politikos tyrimų vykdymu, atlikimas;
 • Pagalba įgyvendinant kiekybinius ir kokybinius tyrimus;
 • Darbas su dokumentais.
BGI Consulting siūlo:
 • Draugišką darbo kolektyvą;
 • Galimybes mokytis ir tobulėti;
 • Lanksčias darbo sąlygas ir formas;
 • Į rezultatus orientuotą veiklos pobūdį;
 • Darbo su Lietuvos ir ES institucijomis galimybę.

Jei esi iniciatyvus, kūrybingas, atsakingas, į rezultatą orientuotas ir aukščiau paminėtus reikalavimus tenkinantis kandidatas – laukiame tavo CV iki 2018m. gegužės 10 d. adresu info@bgiconsulting.lt. Kartu su CV ir motyvacijos laišku būtų pageidautina gauti Jūsų vykdyto tyrimo ar kitos akademinės veiklos rezultato pavyzdį, akademines ar darbo santykių rekomendacijas. 

JAUNESNIOJO (-IOSIOS) ANALITIKO (-ĖS)
Veiklos pobūdis ir atsakomybės:
 • Pagalba rengiant kiekybinių ir kokybinių tyrimų metodikas, organizuojant tyrimų įgyvendinimą, analizuojant ir dokumentuojant tyrimų rezultatus;
 • Savarankiškas nesudėtingų tiriamųjų veiklų įgyvendinimas ir rezultatų dokumentavimas;
 • Techninių funkcijų vykdant tyrimų ir vertinimų veiklas atlikimas;
 • Kitų, su tiesiogine įmonės veikla susijusių, užduočių įgyvendinimas.
 Reikalavimai kandidatui: 
 • Socialinių mokslų bakalauro ar magistro laipsnis, gali būti paskutinio kurso studentas (politikos mokslai, ekonomika, sociologija ar kt.);
 • Studijų ar darbo patirtis atliekant analitines, tiriamąsias ir/ar organizacines veiklas;
 • Puikūs rašymo, žodinės komunikacijos ir reprezentacijos gebėjimai lietuvių ir anglų kalbomis;
 • Gebėjimai savarankiškai atlikti analitines / tiriamąsias / organizacines veiklas, planuoti užduočių įgyvendinimą ir rezultatų pateikimą laike. 
 BGI Consulting siūlo:
 • Draugišką darbo kolektyvą;
 • Galimybes mokytis ir tobulėti;
 • Lanksčias darbo sąlygas ir formas;
 • Į rezultatus orientuotą veiklos pobūdį;
 • Darbo su Lietuvos ir ES institucijomis galimybę;
 • Konkurencingą atlyginimą.

Jei esi iniciatyvus, kūrybingas, atsakingas į rezultatą orientuotas ir aukščiau paminėtus reikalavimus tenkinantis kandidatas – laukiame tavo CV iki 2018m. gegužės 10 d. adresu info@bgiconsulting.lt. Kartu su CV ir motyvacijos laišku būtų pageidautina gauti Jūsų vykdyto tyrimo ar kitos akademinės veiklos rezultato pavyzdį, akademines ar darbo santykių rekomendacijas. 

ANALITIKO (-ĖS)
Veiklos pobūdis ir atsakomybės:
 • Kiekybinių ir kokybinių tyrimų metodikos rengimas, organizavimas, vykdymas, rezultatų analizė ir dokumentavimas. Pvz. statistikos analizė, darbas su duomenų bazėmis, anketinėmis apklausomis, interviu vykdymas, fokus grupių įgyvendinimas;
 • Tyrimų (studijų, vertinimų ir pan.) ataskaitų ar atskirų jų dalių bei kitos dokumentacijos (pvz. koncepcijų, pasiūlymų) visapusis rengimas;
 • Tyrimo plano, eigos ir tarpinių rezultatų derinimas su užsakovu, išorinė tyrimų rezultatų komunikacija (pristatymai, diskusijos);
 • Tyrimų projektų koordinavimas, užduočių operacionalizavimas ir delegavimas tyrimo komandai, sprendimų tyrimo einamaisiais klausimais priėmimas.  
 Reikalavimai kandidatui: 
 • Socialinių mokslų magistro laipsnis (politikos mokslai, ekonomika ar pan.);
 • 2-3 metų darbo patirtis atliekant analitines tiriamąsias veiklas, vadovaujant tyrimų / vertinimų projektams;
 • Puikūs rašymo, žodinės komunikacijos ir reprezentacijos gebėjimai lietuvių ir anglų kalbomis (C2 – privalumas);
 • Gebėjimai savarankiškai atlikti sudėtingas analitines / tiriamąsias veiklas, taikyti kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus, formuoti rezultatais pagrįstas išvadas ir rekomendacijas.
 Kandidato privalumai:
 • Tematinių viešosios politikos sričių išmanymas (MTEP politika, investicijų politika, sanglaudos politika, sektorinės politikos ir kt.);
 • Specifinių tyrimų metodų išmanymas ir gebėjimas juos taikyti;
 • Darbo patirtis dalyvaujant tarptautiniuose tyrimų projektuose ar pan.
 BGI Consulting siūlo:
 • Draugišką darbo kolektyvą;
 • Galimybes mokytis ir tobulėti;
 • Lanksčias darbo sąlygas ir formas;
 • Į rezultatus orientuotą veiklos pobūdį;
 • Darbo su Lietuvos ir ES institucijomis galimybę;
 • Konkurencingą atlyginimą.

Jei esi iniciatyvus, kūrybingas, atsakingas, į rezultatą orientuotas ir aukščiau paminėtus reikalavimus tenkinantis kandidatas – laukiame tavo CV iki 2018m. gegužės 10 d. adresu info@bgiconsulting.lt. Kartu su CV ir motyvacijos laišku būtų pageidautina gauti Jūsų vykdyto tyrimo ar kitos akademinės veiklos rezultato pavyzdį, akademines ar darbo santykių rekomendacijas.