Komanda

Atgal

Jonas Jatkauskas

Jonas Jatkauskas yra vienas iš įmonės „BGI Consulting“ įkūrėjų, turintis 15 metų patirtį atliekant viešosios politikos tyrimus, yra vadovavęs arba vykdęs ekspertines veiklas daugiau nei 60 tyrimų ir vertinimų.

IŠSILAVINIMAS

  • Viešojo administravimo magistras, Vilniaus universitetas,Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, 2005.
  • Viešojo administravimo bakalauras, Lietuvos teisės universitetas, 2003.
  • Dalinės magistrantūros studijos politikos mokslų srityje,  Aarhus universitetas (Danija), 2004–2005.

EKSPERTIZĖ

  • Specializacija: viešosios politikos tyrimai – pagalbos viešosios politikos planavimo ir įgyvendinimo procesams teikimas, viešosios politikos vertinimas, mokymų viešojo sektoriaus organizacijoms vedimas.
  • Metodai: fokusuotos grupinės diskusijos, interviu, suinteresuotų pusių valdymas, įžvalgos metodas, SSGG, makroekonominis modeliavimas, sąnaudų ir naudos analizė, valdymo sistemų daugiakriterinė analizė.
  • Sektorinės/tematinės domėjimosi sritys: sanglaudos politika, regioninės plėtros politika, MTEP politika, viešojo administravimo tobulinimas,  pagalba planavimui ir sprendimų priėmimui.