Komanda

Atgal

Aušra Šilinskienė

Aušra Šilinskienė turi daugiau nei 4 metų patirtį atliekant viešosios politikos tyrimus ir vertinimus.

IŠSILAVINIMAS

  • Viešosios politikos ir administravimo magistras, Vilniaus universitetas, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, 2015.
  • Politikos mokslų bakalauras, Vilniaus universitetas, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, 2013.
  • Dalinės bakalauro studijos politikos mokslų srityje, Oslo universitetas (Norvegija), 2011.

EKSPERTIZĖ

  • Specializacija: pagalbos viešosios politikos planavimui teikimas, viešosios politikos įgyvendinimo stebėsena ir vertinimas, viešojo valdymo procesų analizė.
  • Metodai: apklausos, interviu, fokusuotos grupinės diskusijos, dokumentų ir antrinių šaltinių analizė, SSGG analizė, atvejo studijos, teorija grįstas vertinimas.
  • Sektorinės / tematinės domėjimosi sritys: Sanglaudos politika, regioninė plėtra, žmogiškųjų išteklių plėtra, viešojo valdymo tobulinimas.